صندلی داغ

صندلی داغ یک برنامه زنده اینستاگرامی است که هر هفته جمعه شب ها برگزار می شود. این برنامه اتفاقات اخیر دنیای رمزارزها را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داده و به سوالات مخاطبین در این لایو اینستاگرامی پاسخ داده می شود.