شرکت:توسعه راهکارهای توزیع شده کارا
وب‌سایت:https://karagroup.io
ایمیل:rezanmmd@gmail.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:40444120-30
آدرس: منطقه 5 - جنت آباد مرکزی - جنب آبشناسان - کندرو رجب صلاحی - کوچه شاهد یکم - پلاک 16
کدپستی:1475794561
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل 0تومان
مبلغ نهایی 0تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب