در صورتی که قصد خرید دوره به صورت غیر ریالی را دارید لطفا به آیدی تلگرام پشتیبانی پیام دهید