کارا گروپ

کارانامه شماره دوم - ژانویه 2023

کارانامه شماره دوم

استقبال شما همراهان همیشگی گروه آموزشی کارا از کارانامه شماره اول – سالنامه 2022 به ما این انگیزه را داد تا در همین مسیر قدمی فراتر برداریم و ماهنامه ای را تحت عنوان کارانامه شماره دوم – ژانویه 2023 تقدیم وجود ارزشمند شما عزیزان کنیم.

کارانامه شماره دوم – ژانویه 2023 همچون کارانامه شماره اول – سالنامه 2022 با تمرکز بر اصل آموزش و آگاهی رسانی ضمن نگاهی آینده نگر به عناصر مرتبط با دفتر کل توزیع شده و فناوری های مبتنی بر بلاکچین تهیه و تدوین شده است. امیدواریم که بتواند به پیشرفتمان، هرچند کوچک کمک کند و ما را در راستای رشد و توسعه فردی و تکنولوژیکی یاری رساند.

این شماره از کارانامه با مقاله ای از رامپل کریپتواسکین، تحت عنوان سال 2023 از آغاز شروع می شود، سپس با خبرهای مهم ماه ژانویه، تحلیل فاندامنتال و نگاهی به اقتصاد جهانی با میلاد همراه خواهیم بود، و در ادامه به بررسی ده نشانه خروج از رکود در بازار رمزارزها به قلم زی می پردازیم و کارانامه شماره دوم را با بررسی دو هایپ مورد انتظار سال 2023 با نگارش رامپل به پایان خواهیم رسانید.

کارانامه شماره دوم

محتوای کارانامه تنها به منظور آگاهی رسانی و آموزش تهیه و تدوین گردیده است، لذا مسئولیت هرگونه برداشت دیگر از آن بر عهده گروه آموزشی کارا نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید